Τέχνη

ART PANEGYRI (28 & 29/7 Κόρινθος)

Την Παρασκευή 28  κ Σάββατο 29 Ιουλίου 2017 ◾️ Art Panegyri ◾️ Παγκοσμιοποίηση κ Σύγχρονη Τέχνη στην Κόρινθο ◾️ 20.40 ◾️ Λεωφ. Ιωνίας κ Μιχ. Θεοδώρου, Συνοικισμός

από το Corinth Art Platform