διάλεξη Ψυχολογία

Η τέχνη ως εργαλείο και ως θεραπεία στην καθημερινότητά μας: Kύκλος 15 Διαλέξεων (Σεπτέμβριος 2017 – Μάϊος 2018 Κόρινθος)


Η παρακολούθηση μπορεί να γίνει και μεμονωμένα

Συμμετοχή:
20ευρώ/σεμινάριο (για μεμονωμένες παρακολουθήσεις)
250ευρώ (για παρακολούθηση όλης της σειράς σεμιναρίων)
15 ευρώ/σεμινάριο (για ομάδες ή συλλόγους)