Α Βοήθειες Σεμινάριο

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της ζωής και χρήση Αυτόματου εξωτερικού Απινιδιστή (28/5 Κόρινθος)

kaa

Τι: Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της ζωής και χρήση Αυτόματου εξωτερικού Απινιδιστή . Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να:
– αναγνωρίζουν ένα θύμα εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής
– καλούν την εξειδικευμένη βοήθεια- ΕΚΑΒ
– εφαρμόζουν υψηλής ποιότητας θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις (αναπνοές) διάσωσης
– χρησιμοποιούν με ασφάλεια τον αυτόματο εξωτερικό απινιδιστή
– τοποθετούν ένα θύμα χωρίς αισθήσεις (με αναπνοή) σε θέση ανάνηψης
– αντιμετωπίσουν επαρκώς το θύμα με πνιγμονή.
Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Που: Νοσοκομείο Κορίνθου
Πότε: Κυριακή 28 Μαΐου 2017
Ώρες: 10.00 – 15.00
Συμμετοχή: 30 ευρώ
Πληροφορίες/Εγγραφές: τηλ. 211-0121756 και [email protected]