Εκπαίδευση Ημερίδα

Ημερίδα για τη Μη Τυπική Εκπαίδευση στην Κορινθία (8/9 Κόρινθος)

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΝΩΡΙΜΙΑΣ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
(Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018, 9:00 – 17:00
Αμφιθέατρο Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κόρινθος)

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
8.15 -9.00 Εγγραφές
9.00-10.00 Συνεδρία 1: Εισαγωγικά

Συντονίστρια: Νίκη Μουντράκη, ΔΙΕΚ Λουτρακίου και Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ)

Χαιρετισμοί

  • Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
  • Κώστας Μπάτος, Aπόφοιτος της Ειδίκευσης «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ
  • Μαρία Παπαδοπούλου, Aπόφοιτος της Ειδίκευσης «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και από Απόσταση Εκπαίδευση» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ.
  • Παναγιώτης Πετρόπουλος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων
  • Πελοπίδας Καλλίρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

Πλαίσιο της Ημερίδας

  •  Γιώργος Μπαγάκης, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

10.00-11.00 Συνεδρία 2: Πέρα από τη Σχολική και την Τυπική Εκπαίδευση

Συντονιστής: Δημήτρης Βεργίδης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ),
Πανεπιστήμιο Πατρών

  •  Ιστορικό του πεδίου, Δημήτρης Βεργίδης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών
  •  Η Δια Βίου Εκπαίδευση και Μάθηση στη σημερινή συγκυρία, Θανάσης Καραλής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών (ΤΕΕΑΠΗ)

11.00-11.30 Διάλειμμα
11.30-12.30 Συνεδρία 3: Μορφές μάθησης πέρα από την Τυπική Εκπαίδευση στην Κορινθία

Συντονιστής: Νίκος Ξένος, «Οι Φίλοι του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Κορινθίων»
(ΟΦΚΦΔΚ)
 Η περίπτωση των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων, Νίκος Ξένος,
«ΟΦΚΦΔΚ», Σταυρούλα Λυκίδη, Κοινωνικά Φροντιστήρια του Δήμου Κορινθίων (ΚΦΔΚ),
Άκης Παρασκευόπουλος, «ΟΦΚΦΔΚ»
 Η περίπτωση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου Κορινθίας, Δημήτρης
Σωτήρχος, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου Κορινθίας

12.30-13.30 Συνεδρία 4: Η οπτική των εκπαιδευτών στις μορφές μάθησης πέρα από την Τυπική Εκπαίδευση στην Κορινθία
Συντονίστρια: Φιλιώ Θεοδώρου, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ
 Δήμητρα Παπαναστασίου, Δίολκος, ΟΚΑΝΑ
 Φιλιώ Θεοδώρου, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

13.30-14.30 Μεγάλο Διάλειμμα
14.30-15.30 Συνεδρία 5: Μορφές μάθησης πέρα από την Τυπική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και αλλού
Συντονιστής: Γιώργος Κουλαουζίδης, Δήμος Θέρμης και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
 Πρόγραμμα Κρήνες: Ένα Πολιτιστικό και Κοινοτικό Σχέδιο Δράσης. Η περίπτωση του Δήμου Πλατανιά Χανίων, Χρύσα Τερεζάκη, Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης.
 Ελληνικές και διεθνείς εμπειρίες, Γιώργος Κουλαουζίδης, Δήμος Θέρμης και ΕΑΠ

15.30-16.30 Συνεδρία 6: Η οπτική των αρχών για τις πέρα από την Τυπική Εκπαίδευση Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης
Συντονιστής: Γιώργος Μπαγάκης, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ
 Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων
 Παναγιώτης Πετρόπουλος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περιφέρειας Πελοποννήσου
 Πελοπίδας Καλλίρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
 Μαρία Καπνιάρη, Υπεύθυνη Έργου για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση
Ενηλίκων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
 Θανάσης Κατσής, Καθηγητής στο ΤΚΕΠ και Πρύτανης του ΠΑΠΕΛ
16:30-17:00 Σύνοψη/Κλείσιμο/Προοπτική
 Γιώργος Κουλαουζίδης, Δήμος Θέρμης και ΕΑΠ
 Νίκος Ξένος, «ΟΦΚΦΔΚ»
 Γιώργος Μπαγάκης, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Συντονιστής

Γιώργος Μπαγάκης, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και
Υπεύθυνος της Μονάδας Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης, ΤΚΕΠ,
ΠΑΠΕΛ

Επιστημονική Ομάδα

Δημήτρης Βεργίδης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Κώστας Δημόπουλος, ΤΚΕΔ, ΠΑΠΕΛ,
Δέσποινα Καρακατσάνη, ΤΚΕΔ, ΠΑΠΕΛ, Θανάσης Καραλής, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γιώργος Κουλαουζίδης, Δήμος Θέρμης και ΕΑΠ,
Θανάσης Τζιμογιάννης, ΤΚΕΔ,
ΠΑΠΕΛ, Δέσποινα Τσακίρη, ΤΚΕΔ, ΠΑΠΕΛ, Νίκος Φωτόπουλος, ΤΚΕΔ, ΠΑΠΕΛ

Συμβουλευτική Ομάδα Κορινθίας

Φιλιώ Θεοδώρου, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Νίκος Ξένος, «ΟΦΚΦΔΚ», Μαρία Παπαδοπούλου, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Μαρία Πετρακάκη, Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου,
Νίκη Μουντράκη, ΔΙΕΚ Λουτρακίου και ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Δημήτρης Σωτήρχος, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου

Οργανωτική ομάδα

Φάνης Βαλμάς, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Αγγελική Γκράβα, ΚΦΔΚ, Φανή Δήμα, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Ευγενία Καστριτσίου, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Σωτηρία Κόλλια, ΚΦΔΚ, Αθηνά Κοκκόρη, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Αγγελική Μέξια, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Ζέτα Μπόκολα, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Φωτεινή Νέζη, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Αθανασία Παπακυριακοπούλου, ΚΦΔΚ, Βενετία Ροκάκη, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ.

Εγγραφές

 Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
 Για τη διευκόλυνση της οργάνωσης της ημερίδας παρακαλούνται όσοι πρόκειται
να συμμετάσχουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο:
https://goo.gl/forms/1BHHkq7ZvLtMkYIO2
 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Τηλέφωνο: 6977-200946
Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Δαμασκηνού &
Κολοκοτρώνη, Κόρινθος

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλά ακούγονται για όλες τις Μορφές Εκπαίδευσης που βρίσκονται πέρα από τη Σχολική και ευρύτερα την Τυπική Εκπαίδευση. Υπάρχουν αξιόλογες ατομικές ή συλλογικές προσπάθειες σε σημαντικές κατευθύνσεις αυτού που ευρύτερα ονομάζεται “Διά Βίου Μάθηση”. Σε επίπεδο ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών έχουν υλοποιηθεί αξιόλογα προγράμματα από διαφορετικούς φορείς. Παρόλα αυτά, η συγκρότηση μιας καλά επεξεργασμένης εκπαιδευτικής πολιτικής για τις επίκαιρες, ενδιαφέρουσες και δυναμικές αυτές μορφές μάθησης παραμένει ζητούμενο για τη χώρα μας. Αυτό αφορά πρωτίστως την κεντρική εκπαιδευτική πολιτική. Τηρουμένων όμως των αναλογιών αφορά επίσης όλα τα άλλα επίπεδα: Εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς φορείς, δήμους, περιφερειακές ενότητες, περιφέρειες.
Σε θεωρητικό και μεθοδολογικό επίπεδο πολλά έχουν αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες με τη συμβολή επιστημονικών πεδίων, όπως της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, των Νέων Τεχνολογιών κ.ά.. Πολλά αλλάζουν στις μη τυπικές και τις άτυπες μορφές μάθησης, στον εθελοντισμό, στοιχεία που χρωματίζουν το νέο τοπίο.
Στο σύγχρονο μεταμοντέρνο κοινωνικό πλαίσιο, στην Ελλάδα της κρίσης, της ανεργίας, της μετανάστευσης από και προς την Ελλάδα, η ανάγκη αυτών των μορφών εκπαίδευσης και μάθησης καθίσταται όλο και περισσότερο σημαντική για τη διερεύνηση εναλλακτικών υπέρβασης. Αυτό, βέβαια, δεν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τις προσπάθειες βελτίωσης στη σχολική και την ευρύτερη τυπική εκπαίδευση, με τις οποίες έχει πολλά κοινά σημεία και λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτές.
Η ημερίδα έχει ως αφετηρία την Κορινθία. Η επιλογή έγινε στη βάση των από τα κάτω (bottom-up) θεωρήσεων και πρωτοβουλιών και αντλεί από τα επιστημονικά πεδία και το νέο πλαίσιο που περιγράφτηκε.
Στόχοι της ημερίδας είναι:
• H αλληλογνωριμία, η δικτύωση, η ενίσχυση εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων.
• Η διερεύνηση καλών μεθοδολογιών, πολιτικών και πρακτικών.
• Η καλύτερη σύνδεση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τους πολίτες, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς φορείς της Κορινθίας.