Σάββατο 3 Αυγούστου 2019 στην Κορινθία - Προτάσεις!